Print Friendly, PDF & Email

Bhosi, mutungamiri uye dzimwe nguva vashandi vanogona kutora chikamu pakugadziriswa kwemaitiro anotyisa kubasa.
Nzira yekuziva vanhu vanokuvadza hupenyu hwako kubasa uye kunyanya kuti ungabvisa sei, heino mazano edu.

Kuziva musiyano:

Kuti tibude muhutano hwehutachiona kubasa, tinofanira kutanga taona vanhu vane mhosva.
Uye danho iri harisi nyore, nokuti zvakakosha kusiyanisa vanhu vanongotsamwisa kubva kune avo vari kunyanyisa.
Heano marudzi mashanu evanhu vane chepfu zvakanyanya kudziviswa kubasa.

  1. Egocentric : kure uye kunotonhora, vanhu vanoita zvepfungwa vanoodza mwoyo. Vanoona vamwe sezvombo chete zvokuwedzera kuzvikudza.
  2. The concierge kana makuhwa: makuhwa anotora simba ravo kubva kune yakashata yevamwe uye vanongofarira kutadza kwehunyanzvi kana hwehupenyu hwevamwe vavanoshanda navo.
  3. The pervert : kukanganisa kunozivikanwa nechinangwa chake chakaipa, chinangwa chake: kukuvadza vamwe kuwana chimwe chinhu chinofadza. Iwe unogona kuzviona nyore nyore uye saka nekukurumidza kuibvisa.
  4. Unhu pamwe nevamwe : havatungamiri manzwiro avo uye vanorwisa vamwe vachifunga kuti ndivo vanokonzera marise avo. Zvakaoma kuti zvibvise, nokuti vanhu vanonyanya kutamba nemanzwiro edu uye vanoita kuti tive nemhosva.
  5. Vanhu vanozvikudza Ava ndivo vanhu vanogara vaine matambudziko makuru kubasa. Vanovanza mushure mekuzvivimba kwechokwadi kwechokwadi izvo zvichinyatsoratidza kusava nechokwadi kukuru.

Nzira yekubuda nayo inzvimbo inotyisa kubasa?

Kutiza kubva kunzvimbo inotyisa kubasa, kukanganisa kokutanga kusingaiti ndekupinda mumutambo wavo.
Zvechokwadi, mararamiro avo haasi kutevera manzwiro, hazvina musoro, naizvozvo hazvina maturo kuti ude kuapindura.

VERENGA  Ungabudirira sei pakuzviisa pabasa?

So for Buda mumamiriro ezvinhu aya akaipa zvakakosha kurega iwe pachako uchiri kuramba wakangwarira, nokuti munhu anofanirwa kuziva maitiro anonyadzisa kusarudza nzira yakanakisisa yokutiza kubva kwavari.
Tinowanzofunga kuti nokuti tinoshanda nevanhu vane chepfu hazvibviri kupukunyuka.
Kana kamwe munhu ane chepfu anozivikanwa, unhu hwake hunofanotaurwa uye saka zviri nyore kunzwisisa.
Zvinotibvumira kufunga zvine musoro pamusoro penguva yatinofanira kuvashivirira uye patisingafaniri kudaro.

Zvinokwanisika kuisa miganhu chero bedzi iwe uchizviita nekushingaira uye unozvichengetedza kwenguva refu.
Zvakakosha kuti tisabvumirwe kuita izvozvo, zvinorega kuva mumamiriro ezvinhu akaoma.
Kana tikaisa miganhu, tinogona kusarudza nguva uye kuti munhu ane chepfu anotarirwa sei uye sei.
Izvozvo zvinobva zvava nyore kubuda mumamiriro ezvinhu ane tsvina.
Chinhu chakanyanya kuoma kugara pazvinzvimbo zvako uye kuchengeta miganhu yako kana munhu wacho akaedza kuvapfuura, izvo zvavanogara vachiita.