Zvibvumirano zvekubatana: bhonasi yegore negore inoenderana nekuvapo kwevashandi

Mumwe mushandi akanga abvuta vatongi vedare remaindasitiri zvichitevera kudzingwa kwake basa nemhosva huru musi wa11 Zvita 2012. Akapikisa kudzingwa kwake uye akakumbirawo kubhadharwa bhonasi yegore yakapihwa nechibvumirano chemubatanidzwa.

Papfungwa yekutanga, zvimwe akanga akunda nyaya yake. Zvechokwadi, vatongi vekutanga vakanga vafunga kuti chokwadi chinopomerwa mushandi hachina kukanganisa kwakakomba, asi chikonzero chaicho uye chakakomba chekudzingwa. Naizvozvo vakanga vashora mushandirwi kuti amubhadhare mari idzo mushandi akanga anyimwa nokuda kwokukwaniriswa kwokusazvibata kwakakomba: mubhadharo weshure wenhambo yokurega, pamwe chete nemari ine chokuita nomuripo wechiziviso uye muripo wokurega.

Papfungwa yechipiri, vatongi vakanga varamba chikumbiro chemushandi, vachifunga kuti wekupedzisira wacho akanga asina kuzadzisa zvinodiwa kuti awane bhonasi. Izvi zvakapihwa nechibvumirano chemubatanidzwa chekutengesa nekutengesa zvakanyanya mukudya (art. 3.6)…