Tsamba yemuenzaniso yekusiya basa nekuda kwezvikonzero zvemunhu anochengeta mwana

 

[Zita rekutanga] [Sender Name]

[Kero]

[Zip code] [Town]

                                                                                                                                          [Zita remushandi]

[Delivery address]

[Zip code] [Town]

Tsamba yakanyoreswa ine kubvuma kwekugamuchira

Musoro: Kusiya basa nekuda kwezvikonzero zvemunhu

 

Vanodiwa Madam naChangamire [zita remhuri rekupedzisira]

Ndine urombo zvikuru kukuzivisai kuti ndinozviona ndiri musengwa wekusiya chinzvimbo changu chekuchengeta mwana kumhuri yenyu. Ichi chisarudzo chakanga chakandiomera zvikuru kuita, nokuti ndakakudziridza chidakadaka chikuru nokuda kwavana venyu vandakava neropafadzo yokuchengeta, uye ndinokuremekedzai zvikuru imi, vabereki vavo.

Sezvineiwo, chisungo chandisingafanoona chinondimanikidza kumisa kubatana kwedu. Ndinoda kukuvimbisai kuti ndinodemba zvikuru mamiriro ezvinhu aya, uye kuti ndingadai ndisina kutora sarudzo iyi dai yanga isina kunyatsodiwa.

Ndinoda kukutendai noushamwari nekuda kwekuvimba kwenyu uye nenguva dzekugovana dzatakakwanisa kusangana pamwechete. Ndakava nemukana wekuona vana vako vachikura uye vachitumbuka, uye zvakandifadza uye zvakandipfumisa pachangu.

Ini zvechokwadi ndicharemekedza chiziviso chekusiya basa kwe [x mavhiki / mwedzi] yatakabvumirana muchibvumirano chedu. Naizvozvo zuva rangu rekupedzisira rebasa richava [zuva rekupera kwekondirakiti]. Ndinovimbisa kuenderera mberi nekuchengeta vana vako nekuvachengeta nekutarisisa semazuva ese, kuti shanduko iyi ifambe zvakanaka sezvinobvira.

Ini ndinoramba ndinewe kune chero rumwe ruzivo kana kukurudzira vemhando yepamusoro vaunoshanda navo. Zvakare, ndinoda kukutendai nokuda kwechivimbo chamakaratidza mandiri uye nenguva dzokufara dzatakagoverana pamwe chete.

pachokwadi,

 

[Komune], Kukadzi 15, 2023

                                                    [Saina pano]

[Zita rekutanga] [Sender Name]

 

Dhaunirodha "resignation-for-personal-zvikonzero-maternal-assistant.docx"

resignation-for-personal-zvikonzero-assissante-maternelle.docx - Yakatorwa 10208 times - 15,87 KB

 

Tsamba yemuenzaniso yekusiya basa nekuda kwekudzidzirazve muchengeti wemwana

 

[Zita rekutanga] [Sender Name]

[Kero]

[Zip code] [Town]

                                                                                                                                          [Zita remushandi]

[Delivery address]

[Zip code] [Town]

Tsamba yakanyoreswa ine kubvuma kwekugamuchira

Musoro: Kusiya basa

 

Vanodiwa Madam naChangamire [zita remhuri rekupedzisira],

Ndinokunyorerai nhasi nokusuwa kwakati, nokuti ndinosungirwa kukuzivisai kuti ndichafanira kusiya nzvimbo yangu yokuchengeta mwana kumhuri yenyu. Ichi chisarudzo chakanga chisiri nyore kuita, sezvo ndakakudziridza rudo chairwo nokuda kwavana venyu uye ndakafarikanya kushanda nemi mumakore aya ose.

Ndinonzwisisa kuti nhau idzi dzingave dzakaoma kunzwa, uye ndinokumbira ruregerero nomwoyo wose nokuda kwechikanganiso chipi nechipi chingakonzera mhuri yenyu. Zvisinei, ndinoda kukusimbisai nokutsanangura kuti ndakaita ichi chisarudzo pashure pokunyatsorangarira uye nokugara kwenyu zvakanaka mundangariro.

Chokwadi, ndafunga kutanga imwe nhanho yehunyanzvi uye ndichatevera kosi yekudzidziswa kuti ndive [zita rebasa idzva]. Uyu mukana wandakatadza kuusiya, asi ndinoziva kuti uchakukanganisa hupenyu hwako uye ndinokumbira ruregerero.

Kuti uderedze kusagadzikana kumhuri yako, ndaida kukuzivisa iwe ikozvino nezvechisarudzo changu, izvo zvinokutendera kuti utsvage muchengeti mutsva pamberi. Ini ndiripo kuti ndikubatsire mukutsvaga uku uye kupindura mibvunzo yako yese.

Ndinoda kukutendai noushamwari nokuvimba kwamakaita kwandiri mumakore ose aya. Wave mufaro chaiwo kwandiri kushanda nemi uye kuona vana venyu vachikura uye vachibudirira.

Ini zvechokwadi ndicharemekedza chiziviso chekusiya basa kwe [x mavhiki / mwedzi] yatakabvumirana muchibvumirano chedu. Naizvozvo zuva rangu rekupedzisira rebasa richava [zuva rekupera kwekondirakiti]. Ndinovimbisa kuenderera mberi nekuchengeta vana vako nekuvachengeta nekutarisisa semazuva ese, kuti shanduko iyi ifambe zvakanaka sezvinobvira.

Ndinokushuvirai zvakanaka mune ramangwana uye ndine chokwadi chekuti tichachengeta hukama hwakasimba, kunyangwe ndisingachave muchengeti wenyu.

pachokwadi,

[Komune], Kukadzi 15, 2023

                                                            [Saina pano]

[Zita rekutanga] [Sender Name]

 

Dhaunirodha "tsamba-ye-kurega-kwenyanzvi-yekutendeuka-mubatsiri-nursery.docx"

tsamba-yekusiya-nyanzvi-kudzidzisa-mwana-minder.docx - Yakatorwa ka10481 - 16,18 KB

 

Tsamba yemuenzaniso yekusiya basa nekuda kwekukurumidza kusiya basa kweanochengeta mwana

 

[Zita rekutanga] [Sender Name]

[Kero]

[Zip code] [Town]

                                                                                                                                          [Zita remushandi]

[Delivery address]

[Zip code] [Town]

Musoro: Kusiya basa nekuda kwekukurumidza kuenda pamudyandigere

Anodiwa [zita remushandi],

Zviripamoyo zvikuru kuti ndinokuzivisa nezvechisarudzo changu chekuenda pamudyandigere mushure memakore mazhinji akapedza parutivi pako semurevereri wemwana. Ndinotenda zvikuru kuvimba kwamakaita mandiri nokundironzesa kuchengeta vana venyu uye ndinoda kukutendai nokuda kwechiitiko ichi chinoshamisa icho chandiunzira mufaro mukuru nepfumisa.

Ndine chokwadi chokuti iwe uchanzwisisa kuti iyi sarudzo yekurega basa yakanga isiri nyore kwandiri, nokuti ndagara ndichifarira zvikuru kutarisira vana vako. Zvisinei, inguva yokuti ndimbodzikama uye ndinakidzwe nokurega kwangu nokupedza nguva nemhuri yangu neshamwari.

Ndinoda kukutendai zvakare kwemakore aya akashandiswa parutivi rwenyu uye nerutsigiro rwenyu uye kuvimba kwenyu mukati mechiitiko ichi chikuru. Ndichaita zvese zvandinogona kuti ndive nechokwadi chekuchinja kwakanaka uye kuti zvese zvigadzirire isati yapera kondirakiti yangu.

Ziva kuti ndichagara ndiripo kwauri kana ukada masevhisi angu mune ramangwana. Zvichakadaro, ndinokushuvirai zvese zvakanaka mune ramangwana uye kwehupenyu hwese hwehunyanzvi uye hwehupenyu hwenyu.

Nekutenda kwangu kwechokwadi,

 

[Komune], Ndira 27, 2023

                                                            [Saina pano]

[Zita rekutanga] [Sender Name]

 

 

Dhawunirodha "kuregera-nekukurumidza-kubva-pa-kurega-mubatsiri-kireshi.docx"

kusiya-kwe-nekutanga-kubva-pa-retirement-minder-assistant.docx - Yakatorwa 10528 nguva - 15,72 KB

 

Mitemo yekutevera yetsamba yekusiya basa muFrance

 

MuFrance, zvinokurudzirwa kuisa mamwe mashoko mukati tsamba kusiya basa, senge zuva rekubva, chikonzero chekusiya basa, chiziviso chekuti mushandi anoda kuremekedza uye chero mubhadharo wekubvisa. Zvisinei, mumamiriro ezvinhu emureri wevana anogarisana zvakanaka nemhuri yaanoshandira, zvinobvira kuendesa tsamba yokurega basa noruoko kana kuti nokusaina, pasina hazvo kutsvaka tsamba yakanyoreswa nokubvuma kugamuchira. Nekudaro, zvinogara zviri nani kunyora tsamba yakajeka uye yakapfupika yekusiya basa, uchidzivirira chero nzira yekupokana kana kutsoropodza kune mushandirwi.

Zvechokwadi, inzwa wakasununguka kuigadzirisa kana kuigadzirisa kuti ienderane nezvido zvako.