Tijaabada la kormeero waxaa loogu talagalay shaqaalaha, oo ay ku jiraan kuwa hawlgabka naafada ah shaqada ka baxsan, oo ay ku jiraan tababarayaal, shaqaale ku meel gaar ah iyo tababarayaal tababar xirfadeed.
Waa in la ogaadaa in tijaabada la kormeeray ay sidoo kale u furan tahay shaqaalaha ku soo noqday shaqada wakhti-dhiman sababo daawaynta ama la qabsiga ama shaqada wakhti dhiman.