Print Friendly, PDF & Email

Dhammaadka koorsada tababarka, joojinta qandaraaska shaqaalaha ayaa dhammaanaysa. Sidaas awgeed waxa uu ku soo noqdaa shaqadiisa shuruudaha heshiiska shaqada.

Xaaladdan oo kale, shaqaaluhu wuxuu sii wadi karaa inuu raadiyo shirkad shaqaaleysiin ah oo ku jirta goobtiisa tababarka, haddii uusan ka faa'iidaysan shaqo muddada koorsada tababarka.

READ  Xaq miyaan u leeyahay inaan aqbalo soo noqoshada shaqaale intaanay dhammaan fasaxa umusha?