Booqashada xirfadda dhexe waa nidaam cusub oo uu soo bandhigay sharciga Ogosto 2, 2021.


Booqashadani waxay ogolaatay:
ofsoo saar alaab ku filanaanshaha u dhexeeya goobta shaqada iyo xaaladda caafimaad ee shaqaalaha,
dqiimee khataraha kala daadsanaanta shaqada iyo ka hortagga khataraha shaqada, iyadoo la tixgelinayo horumarinta awooddooda, marka loo eego xirfaddooda xirfadeed, da'dooda iyo xaaladdooda caafimaad;
wax baro shaqaalaha caqabadaha gabowga ee shaqada iyo ka hortagga khataraha shaqada.


Inta lagu jiro booqashadan, dhakhtarku wuxuu soo jeedin karaa tallaabooyin shakhsi ah oo ku saabsan hagaajinta, la qabsiga ama beddelka goobta shaqada ama cabbirada hagaajinta wakhtiga shaqada.