haa, warbixin waxaa soo diyaariya macalinka oo kaashanaya ka faa'iidaystaha.
Qiimayntani waa inay ogolaataa go'aami haddii ay lagama maarmaan tahay in la bixiyo tas-hiilaad cusub ama abaabulka qalab kale oo PDP tusaale ahaan.

Waxay xasuusinaysaa/sheegtaa hababka dhabta ah ee tijaabada la kormeero (ujeedooyinka, taariikhda bilawga iyo dhamaadka taariikhda, abaabulka wakhtiga shaqada, haddii tijaabada la kormeeray lagu fuliyay booska hore ama boos kale, qaybta hawlaha ay khusayso, magaca macalinka ee shirkadda iyo booskiisa, hawlaha la sameeyay inta lagu jiro muddada iyo fiirsashada, arrimaha fududeynaya ku soo noqoshada shaqada iyo arrimaha xaddidaya, baahida hagaajinta: farsamo, urur, bani'aadam, tababar ama wax kale).

Warbixinta waxaa loo diraa takhtarka shaqada ee loo shaqeeyaha, ceymiska caafimaadka adeegga bulshada iyo hay'adda meelaynta ee u xilsaaran taageeridda iyo ku haynta dadka naafada ah shaqada, sida Cap emploi, haddii ay khuseyso.

Sii wad aqrinta maqaalka bogga asalka ah →

READ  Kordhi waxtarka leh 5S