Shil kasta oo ka dhaca shaqada ee dhaca inta lagu guda jiro tijaabada la kormeerayo waxaa daboolaya sanduuqa caymiska caafimaadka aasaasiga ah ama sanduuqa badbaadada bulshada, sida ay xaaladdu tahay. Markaa, marka la eego macnaha guud, tabaruca waxaa qaadaya CPAM ama CGSS. Wax ku biirinta waa mid go'an oo u dhiganta tabaruca la siiyo ardayda tababarka xirfadaha.

Ku dhawaaqida shilka shaqada waxaa dhamaystiraya shirkada ay ku jirto baaritaanka la kormeerayo. Koodhka khatarta ah ee ay shirkadu geliso waa in uu ahaadaa koodka khatarta ah: 85.3 ha.