tani waa shirkadda uu shaqaaluhu ku qaado imtixaanka la kormeero yaa qoraya warbixinta shilka.
Shirkaddu waxay qeexday caddaynta heerka "tababarka tababarka xirfadda" iyo koodhka khatarta 85.3HA. Tani waxay sidoo kale khuseysaa shilalka safarka.