Marka maamulka canshuuruhu ay ku siin waayaan qiimo qayb ka mid ah canshuurta laga jarayo, shaqaalaha qaarkood, waa in lagu dabaqaa qiime dhexdhexaad ah. Sicirkaan, kaas oo adiga kugu xiran inaad go'aamiso, waxaa lagu dejiyay iyadoo la isticmaalayo jaantuska heerka caadiga ah. Xirmooyinkan waxaa lagu qiimeeyay sharciga maaliyadda 2021.

Canshuurta laga jaro: heerka lacagta laga jaro

Iyada oo qeyb ka ah canshuurta laga jaro, maamulka canshuuraha ayaa ku siiya heerka canshuurta ee shaqaale kasta.

Waxaa jira dhowr dariiqo oo lagu go'aamiyo sicirka canshuurta:

  • heerka sharciga guud ama heerka loo xisaabiyo reerka cashuurta iyadoo lagu saleynayo soo-celinta canshuurta ugu dambeysay ee shaqaalaha;
  • sicirka shaqsiyeed ee ikhtiyaar u ah lamaanayaasha isqaba ama ku xiran PACS. Sicirkaan waxaa loo dejiyay lammaane kasta iyadoo loo eegayo dakhliga shaqsiyadeed. Dakhliga guud ee qoyska canshuurta ayaa wali kuxiran heerka canshuurta qoyska ...

Sii wad aqrinta maqaalka bogga asalka ah →

READ  Xog-siinta: ma jirto ilaalin shaqaale ah maqnaanshaha anshax xumo dambi oo dhanka shaqada ah