Ilaalinta hooyada yar

Waan ognahay in haweeneyda uurka leh ay kahelayso ilaalin gaar ah. Shaqaalaha waxaa loo ilaalinayaa:

uurkeeda; dhammaan muddooyinka laga joojinayo qandaraaskeeda shaqo ee ay xaq u leedahay iyadoo ku jirta fasaxa hooyonimada (Xeerka Shaqada, farshaxanka L. 1225-4).

Kahortaga gaarka ah ee ka dhanka ah eryida sidoo kale wuxuu soconayaa 10 toddobaad kadib dhamaadka fasaxa umusha.

Badbaadintu waa mid buuxda inta lagu jiro muddooyinka ganaaxa heshiiska shaqada (fasaxa hooyada iyo mushahar bixinta fasaxa umusha ka dib) Taasi waa, xil ka qaadista ma dhaqan geli karto ama lama soo ogeysiin karo inta lagu jiro muddooyinkan.

Si kastaba ha noqotee waxaa jira kiisas ay macquul tahay in xil ka qaadistiisa laakiin sababaha ay ku kooban yihiin:

anshax xumo culus oo dhanka shaqaalaha ah taas oo aan ku xirnayn xaaladdeeda uurka; aan macquul aheyn in la ilaaliyo heshiiska shaqada sabab la xiriirta uurka ama dhalmada.

Ilaalinta aabaha dhalinyarada ah

Kahortaga xil ka qaadista kuma koobna hooyada ...