Print Friendly, PDF & Email

Faylka caafimaad ee shaqada: sirta caafimaadka

Au moment de sa visite d’information et de prévention, le médecin du travail constitue le dossier médical en santé au travail du salarié (Code du travail, art. R. 4624-12).

Booqashadan waxaa sidoo kale fulin kara dhakhtarka shaqaalaha, layliska daawada shaqada ama kalkaaliye caafimaad (Xeerka Shaqada, farshaxanka L. 4624-1).

Faylkaan caafimaad ee shaqada ayaa raadraacaya macluumaad laxiriira xaalada caafimaad ee shaqalaha kadib soo bandhigidiisii ​​lagu soo oogay. Waxa kale oo ku jira fikradaha iyo soo-jeedimaha dhakhtarka shaqada sida, tusaale ahaan, talooyinka lagu beddelayo shaqooyinka xaaladda caafimaad ee qofka shaqaalaha ah awgeed.

Sii wadida caymiska, faylkan waxaa lala socodsiin karaa dhakhtar kale oo shaqaale ah, ilaa shaqaaluhu diido mooyee (Xeerka Shaqada, farshaxanka L. 4624-8).

Faylkan waxaa loo hayaa si waafaqsan sirta caafimaadka. Sirta xogta oo dhan ayaa sidaas lagu hubiyaa.

ma, Adiga looma oggola inaad sheegato diiwaanka caafimaadka ee shaqaalahaaga, sabab kastoo la sheego.

Waa inaad ogaataa in shaqaaluhu leeyahay suurtogalnimada in feylkiisa loo gudbiyo ...

READ  Xirfadaha nolosha