Macluumaadka la siinayo shaqaalaha: dhajinta maahan mid qasab ah

Nooc kasta oo ay le'eg tahay shirkaddaada, macluumaadka qaarkood waa in lagu muujiyaa goobtaada shaqada.

Kuwaas waxaa ka mid ah:

faahfaahinta xiriirka qaarkood: kormeerka shaqada, takhtarka shaqada, iwm. ; xeerarka nabadgelyada: qaababka loo helo iyo la-tashiga hal dukumiinti oo qiimeyn halista ah, mamnuuca sigaar ahaan tusaale; ama xeerarka guud ee sharciga shaqada: tusaale ahaan saacadaha shaqada ee wadajirka ah.

Xaaladaha qaarkood, laakiin maahan dhammaan, muujinta qasabka ah waxaa lagu beddeli karaa macluumaad si kasta ha noqotee. Tani waa kiiska, tusaale ahaan, amarka bixitaanka fasaxa mushaharka, qoraallada sharciga qaarkood, ama cinwaanka heshiisyada iyo heshiisyada khuseeya aasaasidda.

Waxay kuxirantahay shaqaalahaaga, macluumaad dheeri ah waa in lasoo bandhigaa sida goobta latashiga liiska xubnaha CSE (laga bilaabo 11 shaqaale) ama lagu faafiyo qaab kasta sida faahfaahinta xiriirka wakiilka dhibaateynta galmada, iwm.

Si aan khalad u dhicin, Editions Tissot ayaa kuu soo koobay macluumaadkan kala duwan waxayna ku siineysaa xulashadooda inta udhaxeysa "qasab ku dirista ...