Iska tallaalidda shaqada ayaa suurtagal noqon doonta, xaaladaha qaarkood. Laga bilaabo Khamiista, Febraayo 25, dadka da'doodu u dhaxayso 50 ilaa 64 jir oo qaba cudurro isku mid ah waxay awoodi doonaan inay helaan tallaalka AstraZeneca oo uu maamulo dhakhtarkooda la jooga laakiin sidoo kale dhakhtarkooda shaqada. Agaasinka Guud ee Shaqaalaha ayaa daabacay borotokool tallaal Febraayo 16.

Ayaa la tallaali karaa?

Markii hore, kaliya shaqaalaha da'doodu tahay 50 ilaa 64 ee qaba cudurada faafa (cudurada wadnaha, macaanka oo aan xasillooneyn, dhiig karka, buurnida, cudurada neef mareenka ee joogtada ah, iwm) ayaa awoodi doona in la talaalo.

Tallaalka tabaruca ku saleysan

Tallaalku wuxuu ku salaysnaan doonaa shaqada tabaruca ah ee dhakhaatiirta shaqada iyo shaqaalaha. Waa in loo fidiyaa shaqaalaha, "Kumaa ah inuu sameeyo xulasho cad oo uu ku talaalayo dhakhtarka shaqadu, inta ay dadkani sidoo kale dooran karaan inay ku talaalaan dhakhtarkooda u tagaya", wuxuu qeexayaa hab maamuuska.

Sida dhakhaatiirta guud, dhakhaatiirta shaqada tabaruca ah ayaa lagu casuumay, laga bilaabo Febraayo 12, inay ku soo dhowaadaan