Print Friendly, PDF & Email

Fasax mushahar leh: gargaarka gaarka ah ee gobolka

Kaalmadan lacageed ee gaarka ah ee lagu daboolayo fasaxa waxaa loogu talagalay shirkadaha shaqadooda ugu weyn ay ka mid tahay soo dhaweynta dadweynaha iyo talaabooyinkooda caafimaad ee Gobolka ay keeneen taasoo keentay:

l’interdiction d’accueillir du public dans tout ou partie de leur établissement pendant une durée totale d’au moins 140 jours entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 ; ou une perte du chiffre d’affaires réalisé pendant les périodes où l’état d’urgence sanitaire a été déclaré d’au moins 90 % par rapport à celui réalisé au cours des mêmes périodes en 2019.

Le montant de l’aide est égal, pour chaque salarié et par jour de congé payé pris dans la limite de 10 jours de congés, à 70 % de l’indemnité de congés payés rapportée à un montant horaire et, limitée à 4,5 SMIC horaire.
Qaddarka saacadlaha ah kama yaraan karo 8,11 euro, marka laga reebo shaqaalaha ku jira heshiiska shaqo-barashada iyo xirfadeed.
Si aad uga faa'iideysato kaalmada, waa inaad u dirtaa dalabkaaga si elektaroonig ah, adigoo qeexaya sababta aad ugu baahatay caawimaad gaar ah. Si tan loo sameeyo, adiga ayay kugu xiran tahay inaad hubiso "xiritaanka ugu yaraan 140 maalmood

READ  neefta dadka waaweyn