Print Friendly, PDF & Email

Hawlgabka horumarsan wuxuu kuu ogolaanayaa inaad sii wadato shaqada waqti-dhiman oo aad bilowdo qayb ka mid ah hawlgabkaaga. Haddii wakhtigaaga shaqadu uu go'an yahay maalmo go'an, hadda waxaad xaq u leedahay, sida shaqaalaha oo waqtigoodu ku go'an yahay saacadaha, waase haddii aad ka weyn tahay 60 jir, oo ugu yaraan 150 rubuc ay wax ku darsadeen. Nidaamkan waxaa sidoo kale loo cayimay shaqaalaha aan la qeexi karin waqtigooda shaqada, iyo kuwa iskood u shaqeysta.

READ  Loo shaqeeyahaygu wuxuu igu qasbay inaan shaqeeyo intaan shaqola'aanta ahay: maxaa la sameeyaa?