Description

Kooraskan waxaa loogu talagalay dadka, hal sabab ama mid kale, ay tahay inay wax ku bartaan guriga, keligood, macalin la'aan. Marka hore, waxaan baran doonaa inaan dejino yoolal waxbarasho oo macquul ah. Markaa waxaanu baran doonaa inaanu qorshayno hawlaheenna oo aanu taxno hababka ugu waxtarka badan ee keligiis wax loo barto. Kadib, waxaanu dib u soo cusboonayn doonaa aqoontayada qoraal qaadashada, xafidida, shaqada kooxeed, imtixaanada jeesjeeska ah iyo dhaqanka. Waxaa jira 11 fadhi oo gaaban oo fudud. Xusuuso qaado !

Waxaan kuu rajeynayaa tababar wanaagsan!