Print Friendly, PDF & Email

Si kastaba ha noqotee waxba waxba iskama beddelaan shirkadaha! 

Xaqiiqdii, hababka loo maalgeliyo koorsooyinka tababarka ee ay raacayaan shaqaalaha waxqabadka qayb ahaan isma beddeli doono! OCAPIAT waxay go'aansatay inay abaabusho ilo dheeraad ah si laguu oggolaado inaad ka faa'iideysato 100% caymiska kharashka waxbarashada iyo in la taageero xilligan adag.

Shuruucdani waxay khuseeyaan dhammaan faylasha FNE-Training ee loo gudbiyey la-taliyayaashaada OCAPIAT ee gobolka inta u dhaxeysa Noofambar 02 iyo Diseembar 31, 2020.

Waxaa la xusuusinayaa in ficilada tababarka ay tahay inay si hufan u dhammaadaan kahor Juun 30, 2021 ugu dambeyn ...

READ  Hawlgabka beeraha: korodhka laga bilaabo Noofambar 1, 2021