Gjyqi i mbikëqyrur u drejtohet punonjësve, përfshirë pensionistët e aftësisë së kufizuar jashtë punës, duke përfshirë praktikantët, punëtorët e përkohshëm dhe kursantët e formimit profesional.
Duhet të theksohet se prova e mbikëqyrur është e hapur edhe për punonjësit që janë kthyer në punë me kohë të pjesshme për arsye terapeutike ose në punë të përshtatur ose me kohë të pjesshme.

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale

LEXO  Ndihma e pjesshme e veprimtarisë: detyrim i ri për kompani të caktuara që përfitojnë nga një normë e rritur