Fillimisht, nga 1 janari 2015, CEP u lëshua nga pesë rrjete të operatorëve që supozohet të adresojnë të gjithë përfituesit pa dallim. Këto ishin Pôle Empii, Apec, Vendet e Misioneve, Cap Empi, si dhe FONGECIF dhe OPACIF (Uniformimi ishte Opacif dhe më pas siguroi këtë shërbim. Kjo nuk ndodh më sot) gjithashtu përgjegjës për menaxhimin e zbatimit të lejes individuale të trajnimit të zëvendësuar, që nga 1 janari 2020, nga projektet profesionale të tranzicionit të vendosura brenda kornizës së CPF.
Mbështetur nga ligji "E ardhmja profesionale" e 5 shtatorit 2018, reforma e fundit e trajnimit ka riorganizuar kartat duke rezervuar mbështetjen e kandidatëve të CEP në një situatë kërkimi pune në katër rrjetet e para të organizatave. Tani e tutje, njerëzit që punojnë, domethënë të punësuarit, por edhe punëtorët e vetë-punësuar, mund të kontaktojnë operatorët e rinj të zgjedhur përmes thirrjeve për tenderë të nisur nga France Compétences, institucioni publik që siguron rregullimin. dhe financimin e sistemit të aftësimit profesional. Rastësisht, CEP u pajis me fonde të dedikuara, gjë që nuk ishte rasti më parë.