Print Friendly, PDF & Email

Çdo aksident në vendin e punës që ndodh gjatë gjykimit të mbikëqyrur mbulohet nga fondi i sigurimit shëndetësor parësor ose nga fondi i përgjithshëm i sigurimeve shoqërore, sipas rastit. Kështu, në këtë kontekst, kontributi përballohet nga CPAM ose CGSS. Kontributi është fiks dhe i barabartë me kontributin e dhënë për kursantët në formimin profesional.

Deklarata e aksidentit në punë plotësohet nga kompania në të cilën kryhet testimi i mbikëqyrur. Kodi i rrezikut i futur nga kompania duhet të jetë kodi i mëposhtëm i rrezikut: 85.3 ha.

LEXO  Themelet e Menaxhimit të Projektit: Çështjet etike