Kjo është kompania në të cilën punonjësi kryen testin e mbikëqyrur i cili shkruan raportin e aksidentit.
Shoqëria specifikon në deklaratë statusin e "trajnuar i formimit profesional" dhe kodin e rrezikut 85.3HA. Kjo vlen edhe për aksidentet gjatë udhëtimit.

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale

LEXO  Projekti i tranzicionit profesional - CPF Tranzicioni profesional