Print Friendly, PDF & Email

Kur autoritetet tatimore nuk ju japin një normë brenda kornizës së tatimit në burim, për punonjës të caktuar, duhet të zbatohet një normë neutrale. Kjo normë, e cila varet nga ju për të përcaktuar, caktohet duke përdorur tabelat e normës së paracaktuar. Këto rrjete janë përmirësuar nga ligji i financave 2021.

Taksa e mbajtjes në burim: shkalla e mbajtjes në burim

Si pjesë e tatimit në burim, autoritetet tatimore ju japin normën e taksës për secilin punonjës.

Ka disa mënyra për të përcaktuar këtë normë të taksave:

  • norma e ligjit të zakonshëm ose norma e llogaritur për familjen tatimore në bazë të deklaratave të fundit të tatimit mbi të ardhurat e punonjësit;
  • shkalla e individualizuar e cila është një opsion për çiftet e martuar ose të lidhur nga një PACS. Kjo normë përcaktohet për secilin bashkëshort, në përputhje me të ardhurat e tyre personale. Të ardhurat e përbashkëta të familjes tatimore mbeten subjekt i shkallës së taksës së familjes ...
LEXO  Nuliteti i përfundimit të kontratës në mungesë të dorëzimit të një kopje te punonjësi