Për kompanitë anëtare me më pak se 50 të punësuar, mundësitë e reja për fillimin e trajnimit janë votuar nga Bordi i Drejtorëve:
1. Disa Financimi pas krizës shëndetësore i arritshëm nga 1 korriku 2020, përmes një Kërkese për Ndihmë Financiare (DAF) për t'u futur në zonën tuaj anëtare për trajnim që do të kryhet para datës 31 Dhjetor 2020 dhe që bie brenda temave prioritare të trajnimit:

Përshtatja e mjedisit: përshtatja e ambienteve, menaxhimi i pritjes së krizës publike post-shëndetësore, standarde të reja rregullatore, etj. (Duke përjashtuar trajnimin në gjestet pengesë) Puna në distancë: organizimi i teleworking, menaxhimi i përparësive / menaxhimi i kohës në telework, animimi i takimeve në distancë, QWL, menaxhimi i stresit të punonjësve, përshtatja e praktikave profesionale, etj. Rimendimi i BNj, menaxhimi dhe organizimi pas krizës shëndetësore, përshtatja ndaj ndryshimit, animimi i ekipeve të largëta, shëndeti në punë, … Rinisja e aktivitetit: përshtatja e mjeteve të saj të menaxhimit, zhvillimi i modelit të tij ekonomik, ringjallja financiare, communication Komunikimi pas krizës: komunikimi i jashtëm në kohë krize, rimendimi i lidhjeve me përdoruesit dhe përfituesit në një kontekst të krizës pas shëndetit, përdorni rrjete sociale, komunikoni mirë nga brenda, Mjete dixhitale: mjete bashkëpunimi, pjekuri dixhitale,

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale

LEXO  Statusi i punëtorit me aftësi të kufizuara: cilat janë përparësitë?