Paraqitur në fillim të Shtatorit 2020 nga Kryeministri, Jean Castex, plani i ringjalljes ka për qëllim transformimin e krizës në një mundësi "duke investuar kryesisht në zona ... të cilat do të krijojnë vende pune të së nesërmes".

Kjo do të thotë të investosh në aftësimin profesional për t'u mundësuar punëtorëve dhe punëdhënësve që të fitojnë dhe të kenë aftësi adekuate, në varësi të zhvillimit të pritur të tregut të punës. Në këtë kontekst, plani i rimëkëmbjes parashikon mobilizimin e një zarfi global prej 360 milion eurosh për të mbështetur dixhitalizimin e sistemit të trajnimit, për të krijuar përmbajtje të re arsimore dhe për të mbështetur lëvizjen në treg të ODL (Trajnimi i Hapur dhe i largët).

Një deficit furnizimi

Ndalesa e papritur e imponuar në aktivitetin e organizatave ...