Mund të kërkohet nga një mjek i punës, një mjek mjek/përshkrues i pushimit mjekësor, këshilltari mjekësor i sigurimit shëndetësor ose nga punonjësi. Duke pasur parasysh këtë, punëdhënësi informon punonjësin për mundësinë që ta kërkojë vetë këtë vizitë para rikuperimit. Ky informacion prodhohet për shembull gjatë takimit ndërlidhës.

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale

LEXO  Industritë ushqimore: përmirësojnë performancën e energjisë