Kriza shëndetësore ka luajtur një rol zbulues duke përshpejtuar proceset e transformimit të aktivitetit dhe të aparatit të prodhimit, të cilat, për disa, kishin qenë tashmë në punë për shumë vite. Sektorët e veprimtarisë që plotësojnë nevojat thelbësore, të cilat shpesh nuk mund të zhvendosen, janë vendosur të zhvillohen ndjeshëm. Në këtë kontekst, çështja e përshtatjes së aftësive ka fituar vende të tjera në hierarkinë e përparësive. 

Aktivitete të caktuara, në rënie, shohin që kërkesat e tyre për punë ulen ndjeshëm, ndërsa të tjerët, në zhvillim ose akoma për t'u strukturuar, janë gjithnjë e më shumë në kërkim të personelit të kualifikuar, pra të trajnuar. Sidoqoftë, nga matja e marrë e shkallës së ndikimit të krizës në strukturën ekonomike në periudhën afatshkurtër dhe afatgjatë, autoritetet publike, degët profesionale dhe kompanitë, kanë vërejtur një boshllëk në mjetet e trajnimit në dispozicion për të mbështetur këtë lëvizje sfondi . Ka shumë sisteme që ekzistojnë sot, veçanërisht ato të kohëve të fundit, siç janë rikualifikimi ose promovimi përmes programeve të studimit të punës (Pro-A). Por pak janë ato që lejojnë lëvizjen profesionale ndër-sektoriale.

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale

LEXO  Historia (t) e Belgjikës