France Relance ofron një mundësi unike për shërbimet publike të interesuara që të përfitojnë nga një vlerësim i nivelit të tyre të sigurisë kibernetike bazuar në një metodë të përshtatur me nevojat e tyre dhe kërcënimin kibernetik me të cilin përballen. Mbi këtë bazë, përfituesit do të ndërtojnë një plan sigurie me mbështetjen e ofruesve të shërbimeve në terren për të forcuar ndjeshëm sigurinë e tyre kibernetike.

Në përputhje me udhëzimet e përcaktuara nga Presidenti i Republikës më 18 shkurt 2021, deri më sot më shumë se 500 subjekte, të pranishme në të gjithë territorin, kanë parë aplikimet e tyre të pranuara për integrimin e këtyre kurseve të personalizuara. Në të vërtetë, këto shërbime publike janë veçanërisht të prekura nga ransomware dhe burimet që ata janë në gjendje t'i kushtojnë sigurisë kibernetike janë shpesh shumë të ulëta.

France Relance dhe kurset e sigurisë kibernetike bëjnë kështu të mundur fillimin e një qasjeje të virtytshme e cila u mundëson atyre të përmirësojnë dhe regjistrojnë këto veprime me kalimin e kohës.

Të interesuar? Nuk është tepër vonë për të aplikuar!

Ju nuk duhet të prisni të jeni viktimë e një sulmi kibernetik për të kryer veprime për të vlerësuar dhe forcuar sistemet e informacionit. Rreziqet kibernetike shqetësojnë të gjitha organizatat publike me potencial