Fizika kuantike është një teori që bën të mundur përshkrimin e sjelljes së materies në një shkallë atomike dhe për të kuptuar natyrën e rrezatimit elektromagnetik. Sot është një element thelbësor për të gjithë ata që duan të kuptojnë fizikën bashkëkohore. Falë kësaj teorie janë bërë të mundura shumë përparime teknologjike, si emetimi me lazer, imazhet mjekësore apo edhe nanoteknologjitë.

Pavarësisht nëse jeni një inxhinier, studiues, student apo amator i shkolluar i etur për të kuptuar botën moderne shkencore, fizika kuantike është sot pjesë e njohurive thelbësore për kulturën tuaj shkencore. Ky kurs është një hyrje në fizikën kuantike. Kjo do t'ju lejojë të zotëroni elementët kryesorë të kësaj teorie, si funksioni i valës dhe ekuacioni i famshëm i Schrödinger-it.

Në këtë kurs, ju do të njiheni me fizikën kuantike në një nivel teorik duke mbajtur një lidhje të ngushtë me eksperimentet. Kjo do t'ju lejojë të kuptoni realitetin pas ekuacioneve dhe formalizmit matematik. Në fund të këtij kursi, ju do të jeni në gjendje të zotëroni konceptet bazë, si nga pikëpamja teorike ashtu edhe nga pikëpamja eksperimentale, si dhe të përvetësoni formalizmin matematikor. Do të mësoni gjithashtu të zgjidhni probleme të thjeshta, të cilat mund t'i ripërdorni në kontekste të tjera shkencore.

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale

LEXO  Bashkëpunoni me Microsoft 365