Parandalimi i Kërcënimeve Kibernetike: Trajnim mësimor në Linkedin

Përballë peizazhit gjithnjë në ndryshim të sigurisë kibernetike, Marc Menninger ofron trajnime thelbësore dhe falas për momentin. "Përmbledhja e kërcënimeve të sigurisë kibernetike" është një udhëzues i domosdoshëm për të kuptuar këtë fushë komplekse.

Trajnimi hapet me një pasqyrë të kërcënimeve aktuale kibernetike. Menninger detajon rreziqet e paraqitura nga malware dhe ransomware. Ky informacion është thelbësor për të kuptuar shtrirjen e sfidave të sigurisë.

Më pas mëson metodat e mbrojtjes kundër këtyre kërcënimeve. Këto strategji janë jetike për sigurinë personale dhe profesionale.

Diskutohet gjithashtu phishing, fatkeqësia e epokës sonë dixhitale. Menninger ofron taktika për të luftuar në mënyrë efektive phishing. Këto këshilla janë thelbësore në një botë ku komunikimi dixhital është i gjithëpranishëm.

Ai gjithashtu mbulon kompromisin me emailin e biznesit. Ai udhëzon pjesëmarrësit në sigurimin e komunikimeve të biznesit. Kjo mbrojtje është thelbësore për ruajtjen e integritetit të të dhënave.

Sulmet botnet dhe DDoS ekzaminohen nga çdo kënd. Menninger ndan strategji për t'u mbrojtur nga këto sulme. Kjo njohuri është thelbësore për të mbrojtur rrjetet.

Ai gjithashtu adreson falsifikimet e thella, një kërcënim në rritje. Ai tregon se si të zbuloni dhe mbroni kundër falsifikimit të thellë. Kjo aftësi është gjithnjë e më e rëndësishme.

Rreziqet e brendshme, shpesh të nënvlerësuara, hulumtohen gjithashtu. Trajnimi thekson rëndësinë e sigurisë së brendshme. Kjo vigjilencë është thelbësore për sigurinë e organizatave.

Menninger shikon rreziqet e pajisjeve të pamenaxhuara IoT. Ai ofron këshilla për sigurimin e këtyre pajisjeve. Kjo masë paraprake është thelbësore në epokën e IoT.

Në përmbledhje, ky trajnim është një pasuri e madhe për këdo që dëshiron të kuptojë dhe të luftojë kërcënimet kibernetike.

Deepfakes: Kuptimi dhe Kundërshtimi i këtij Kërcënimi Dixhital

Deepfakes përfaqësojnë një kërcënim dixhital në rritje.

Ata përdorin AI për të krijuar video dhe audio mashtruese. Ato duken reale por janë tërësisht të fabrikuara. Kjo teknologji paraqet sfida etike dhe sigurie.

Deepfakes mund të ndikojnë në opinionin publik dhe politikën. Ata manipulojnë perceptimet dhe shtrembërojnë realitetin. Ky ndikim është një shqetësim i madh për demokracinë.

Bizneset janë gjithashtu të ndjeshme ndaj falsifikimit të thellë. Ata mund të dëmtojnë reputacionin dhe të mashtrojnë. Markat duhet të jenë vigjilente dhe të përgatitura.

Zbulimi i “deepfakes” është kompleks, por thelbësor. Mjetet e bazuara në AI ndihmojnë në identifikimin e tyre. Ky zbulim është një fushë që po zgjerohet me shpejtësi.

Individët duhet të jenë kritikë ndaj mediave. Kontrollimi i burimeve dhe vënia në dyshim autenticiteti është jetike. Kjo vigjilencë ndihmon në mbrojtjen kundër dezinformatave.

Deepfakes janë një sfidë e kohës sonë. Kuptimi dhe luftimi i këtij kërcënimi kërkon aftësi dhe vigjilencë të shtuar. Trajnimi për sigurinë kibernetike është një hap i rëndësishëm për të mbrojtur veten.

Informatika në hije: Një sfidë e heshtur për bizneset

Shadow IT po fiton terren në biznese. Ky artikull eksploron këtë fenomen të matur, por të rrezikshëm.

Informatika në hije i referohet përdorimit të paautorizuar të teknologjisë. Punonjësit shpesh përdorin softuer ose shërbime të pamiratuara. Kjo praktikë është jashtë kontrollit të departamenteve të IT.

Ky fenomen paraqet rreziqe të mëdha sigurie. Të dhënat e ndjeshme mund të ekspozohen ose rrezikohen. Mbrojtja e këtyre të dhënave bëhet më pas një dhimbje koke për kompanitë.

Arsyet për IT në hije janë të ndryshme. Punonjësit ndonjëherë kërkojnë zgjidhje më të shpejta ose më të përshtatshme. Ata anashkalojnë sistemet zyrtare për të fituar efikasitet.

Bizneset duhet t'i qasen kësaj çështjeje me ndjeshmëri. Ndalimi i rreptë i këtyre praktikave mund të jetë kundërproduktiv. Një qasje e ekuilibruar është e nevojshme.

Ndërgjegjësimi është çelësi për reduktimin e IT-së në hije. Trajnimi mbi rreziqet dhe politikat e TI-së është thelbësor. Ato ndihmojnë në krijimin e një kulture të sigurisë së TI-së.

Zgjidhjet teknologjike gjithashtu mund të ndihmojnë. Mjetet e monitorimit dhe menaxhimit të TI-së ndihmojnë në zbulimin e TI-së në hije. Ato ofrojnë një pasqyrë të përdorimit të teknologjive.

Shadow IT është një sfidë delikate, por serioze. Bizneset duhet ta njohin këtë dhe ta menaxhojnë atë në mënyrë efektive. Ndërgjegjësimi dhe mjetet e duhura janë vendimtare për sigurimin e mjedisit të TI-së.

→→→Për ata që kërkojnë të zgjerojnë grupin e aftësive të tyre, mësimi i Gmail është një hap i rekomanduar←←←