Deri në fund të këtij kursi, ju do të jeni në gjendje të:

  • ju prezantoni;
  • lëvizë;
  • ju akomodoj;
  • ju rivendos;
  • bëni një blerje.

Ju gjithashtu do të mësoni të shkruani dhe lexoni arabisht falë trajnimit të ofruar në sistemin grafik.

Trajnimi organizohet rreth detyrave të thjeshta të referuara në nivelin A1 të Kornizës Evropiane të Referencës për Gjuhën (CEFRL).

Në fund të trajnimit do të mund të përshëndeteni në mënyrë të thjeshtë, të prezantoni veten (identitetin, adresën dhe numrin e telefonit, profesionin, origjinën, aktivitetin), të kuptoni dhe kërkoni informacione të ngjashme nga bashkëbiseduesit tuaj; plotësoni një formular të thjeshtë me emrin, adresën, kombësinë dhe statusin martesor; të pyesni rrugën tuaj, si të lëvizni, të përdorni me mençuri formulat bazë të mirësjelljes; të rezervoni një dhomë dhe të bëni një porosi në kafene ose restorant; për të bërë një blerje.

Me trajnimin gjuhësor, MOOC insiston dimensioni kulturor njohuritë e të cilave janë thelbësore për të krijuar kontakt me një folës për të respektuar dhe kuptuar kodet dhe vlerat e tyre.

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale →

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale

LEXO  Zbuloni sekretet e dizajnimit të produkteve novatore: Trajnim falas