Zotëroni pasurinë funksionale të Outlook, në mënyrë që të dini se si të përshtatni metodat e tij të punës dhe organizimin e tij për të përfituar plotësisht nga 4 funksionet e shtyllave të Outlook: mesazhet, kalendarin, drejtorinë e kontakteve dhe menaxherin e detyrave

Trajnimi ynë përbëhet nga 4 module. Ju zgjidhni të ndiqni një ose ata që janë të dobishëm për ju:

  • Moduli 1 - Jini efikas me mesazhet tuaja Outlook
  • Moduli 2 - Menaxhimi i kohës me Outlook
  • Moduli 3 - Kualifikimi i kontaktit...

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale →

LEXO  Promovimi i sportit në vendin e punës: përjashtimi nga kontributet shoqërore të kodifikuar nga ligji i financimit të Sigurimeve Shoqërore 2021