Ju keni një kompjuter, dëshironi të mësoni të kodoni dhe jeni plotësisht ose pjesërisht fillestar në këtë fushë; ju jeni një student, një mësues ose thjesht dikush që ndjen dëshirën ose nevojën për të mësuar programimin bazë; ky kurs përdor Python 3 si çelës për të zhbllokuar derën e kësaj njohurie kompjuterike.

Ky kurs është i orientuar drejt praktikës dhe ofron materiale të bollshme për të mbuluar mësimin e programimit bazë, nga njëra anë duke treguar dhe shpjeguar konceptet falë shumë video kapsulave të shkurtra dhe shpjegime të thjeshta, dhe nga ana tjetër fillon duke ju kërkuar të vendosni këto konceptet në praktikë fillimisht në mënyrë të drejtuar dhe më pas në mënyrë të pavarur. Disa kuize, një projekt individual dhe shumë ushtrime që do të kryhen dhe vërtetohen automatikisht me mjetin tonë UpyLaB të integruar në kurs, ju lejojnë të lustroni dhe më pas të vërtetoni të mësuarit tuaj.

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale

LEXO  Hyrje në Power BI Desktop