Deri në fund të këtij kursi, ju do të jeni në gjendje të:

  • Përvetësoni sjelljen e duhur në një situatë pasigurie
  • Përfitoni nga paradokset
  • Mbështetni transformimet në mënyrë efektive

Përshkrim

Ky MOOC është një busull që do t'ju udhëheqë për të kuptuar transformimin e punës dhe menaxhimit të shkaktuar nga pandemia. Kjo do t'ju lejojë të keni të gjitha pasuritë për sukses në botën pas Covid.

Ai diskuton sjelljen që duhet adoptuar situatën e pasigurisë, si të përfitoni nga paradokse dhe si të mbështetet përshpejtimi i transformimeve. Aty do të gjeni një pasqyrë e praktikave të mira menaxheriale përmes ilustrimeve dhe pikave të thellimit.