Në këtë opinion shkencor dhe teknik, ANSSI përmbledh aspektet dhe sfidat e ndryshme të kërcënimit kuantik në sistemet aktuale kriptografike. Pas një pasqyre të shkurtër të kontekste të këtij kërcënimi, ky dokument paraqet a planifikimi provizor për migrimin në kriptografinë post-kuantike, pra rezistent ndaj sulmeve që do të bënte të mundur shfaqja e kompjuterëve të mëdhenj kuantikë.

Objektivi është që duke parashikuar këtë kërcënim duke shmangur çdo regresion në rezistencën ndaj sulmeve që mund të arrihet me anë të kompjuterëve konvencionalë aktualë. Ky njoftim synon të ofrojë udhëzime për prodhuesit që zhvillojnë produkte sigurie dhe të përshkruajë ndikimet e këtij migrimi në marrjen e vizave të sigurisë të lëshuara nga ANSSI.

Struktura e dokumentit Çfarë është një kompjuter kuantik? Kërcënimi kuantik: cili do të ishte ndikimi në infrastrukturat aktuale dixhitale? Kërcënimi kuantik: rasti i kriptografisë simetrike Pse duhet të merret parasysh kërcënimi kuantik sot? A mund të jetë një zgjidhje shpërndarja e çelësit kuantik? Çfarë është kriptografia post-kuantike? Cilat janë algoritmet e ndryshme post-kuantike? Cili është përfshirja e Francës përballë kërcënimit kuantik? A do të jenë mjaftueshëm të pjekura standardet e ardhshme NIST