Monitorimi i informacionit është një proces i mbledhjes, analizës dhe shpërndarjes së informacionit që bën të mundur ndjekjen e lajmeve të sektorit të veprimtarisë së tij dhe zbulimin e mundësive dhe kërcënimeve që rrjedhin prej tyre. Është thelbësore për çdo kompani që dëshiron të mbetet konkurruese në treg.

Në këtë kurs, ne do të paraqesim hapat kryesorë për ngritjen e një sistemi efektiv të monitorimit të informacionit. Ne do t'ju mësojmë se si të identifikoni burimet tuaja të informacionit, të zgjidhni të dhënat përkatëse, t'i analizoni dhe t'i shpërndani ato në ekipet tuaja.

Do të zbuloni gjithashtu mjetet dhe metodologjitë e ndryshme të monitorimit, si dhe praktikat e mira për kryerjen e monitorimit strategjik dhe matjen e rezultateve të sistemit tuaj të monitorimit. Ne do t'ju japim këshilla për integrimin e monitorimit të informacionit në strategjinë e biznesit tuaj dhe për ta bërë atë një pasuri të vërtetë për biznesin tuaj.

Bashkohuni me ne për të ngritur një sistem efektiv monitorimi informacioni dhe për të qëndruar të përditësuar me të rejat në sektorin tuaj të aktivitetit!

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale→

LEXO  Mbylljet e shkollës: zgjidhje për prindërit që duhet të kujdesen për fëmijët e tyre