Ambicia e kësaj sekuence të PFUE është të testojë aftësitë e reagimit të Bashkimit Evropian përballë një krize kibernetike duke përfshirë, përtej autoriteteve kombëtare të çdo Shteti Anëtar, autoritetet politike kompetente evropiane në Bruksel.

Stërvitja, më konkretisht duke mobilizuar rrjetin CyCLONE, bëri të mundur që:

Forcimi i dialogut ndërmjet Shteteve Anëtare në drejtim të menaxhimit strategjik të krizës, përveç atij në nivel teknik (Rrjeti i CSIRT-ve); Diskutoni nevojat e përbashkëta për solidaritet dhe ndihmë të ndërsjellë në rast të një krize të madhe midis Shteteve Anëtare dhe filloni të identifikoni rekomandimet për punën që duhet bërë për zhvillimin e tyre.

Kjo sekuencë është pjesë e një dinamike të nisur disa vite më parë që synon të mbështesë forcimin e kapaciteteve të Shteteve Anëtare për t'u marrë me një krizë me origjinë kibernetike dhe zhvillimin e bashkëpunimit vullnetar. Fillimisht në nivel teknik nëpërmjet rrjetit të CSIRT-ve, i krijuar nga direktiva evropiane Network Information Security. Së dyti në nivel operacional falë punës së kryer nga Shtetet Anëtare në kuadër të CyCLONE.

Çfarë është rrjeti CyCLONE?

Rrjeti Cyclone (Cyber

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale

LEXO  Si të bëheni Ekspert i TikTok në vitin 2020