Ky kurs fokusohet në historinë e letërsisë dhe ideve franceze të shekullit të 18-të. Ai synon të paraqesë të gjithë shekullin, veprat dhe autorët si dhe betejat e ideve që përshkojnë iluminizmin. Theksi do të vihet tek "autorët e mëdhenj" (Montesquieu, Prévost, Marivaux, Voltaire, Rousseau, Diderot, Sade...) të cilët përbëjnë bagazhin kulturor të kërkuar për të pasur një ide të përgjithshme të shekullit., por pa neglizhuar të gjitha ato që kërkimet e fundit kanë nxjerrë në pah përsa i përket lëvizjeve themelore, të përfaqësuara nga autorë që kanë një vend më pak të individualizuar në panteonin letrar, por që nuk janë më pak të rëndësishëm për këtë (tekste klandestine, romane libertine, zhvillimi i grave të letrave, etj.).

Do të tregohet kujdes për sigurimin e elementeve të kuadrit historik që bëjnë të mundur lokalizimin e mutacioneve të rëndësishme të zhanreve dinamike të momentit (roman, teatër) si dhe debatet intelektuale dhe mënyrën se si ato janë mishëruar në veprat kryesore.

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale →