“Dixhital, po, por nga të filloj?… Dhe pastaj, çfarë mund të sjellë në të vërtetë në biznesin tim”?

Sot teknologjia dixhitale pushton jetën tonë të përditshme, por ajo zë një pjesë të madhe edhe në kompanitë e të gjitha përmasave dhe në të gjithë sektorët. Ne nuk e shohim të gjithë botën e tij në të njëjtën mënyrë. Megjithatë, tejkalimi i frikës, mungesa e aftësive ose frika se mos duhet të transformojmë gjithçka është pjesë e sfidave me të cilat duhet të përballemi në aventurën dixhitale.

"TPE ime ka një takim me dixhitalin" paraqet çelësat kryesorë për t'ju ndihmuar të hyni dixhitale në mënyrën që mund të jetë më e përshtatshme për ju.

Për t'ju drejtuar, sipërmarrësit, punonjësit dhe personat shoqërues dëshmojnë për përvojat e tyre, vështirësitë e tyre dhe kontributet e jashtëzakonshme që paraqet për ta zbatimi i qasjeve dixhitale.

Ne do të ecim së bashku, hap pas hapi, në mënyrë që ju të hyni në botën dixhitale me besim.

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale →

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale

LEXO  Terrorizmat