Leja me pagesë: e drejta

Leja me pagesë duhet, në parim, të merret çdo vit. Më shumë se një e drejtë, punonjësi ka detyrimin të pushojë nga puna e tij.

Punonjësit kanë të drejtë në një pushim prej 2,5 ditësh pune në muaj pune, d.m.th. 30 ditë pune (5 javë) për një vit të plotë pune.

Periudha e referencës për blerjen e pushimit përcaktohet me marrëveshje të kompanisë, ose nëse kjo nuk bëhet me marrëveshje kolektive.

Në mungesë të ndonjë përcaktimi kontraktual, periudha e përfitimit është caktuar nga 1 qershori i vitit paraprak deri në 31 maj të vitit aktual. Kjo periudhë është e ndryshme kur kompania është e lidhur me një fond pushimesh të paguara, siç është industria e ndërtimit për shembull. Në këtë rast, është caktuar për 1 Prill.

Leja me pagesë: caktoni periudhën e marrë

Leja me pagesë merret në një periudhë që përfshin periudhën nga 1 maj deri më 31 tetor. Kjo dispozitë është e rendit publik.

Punëdhënësi duhet të marrë iniciativën për pushimin, si dhe rendin e nisjeve në ndërmarrjen e tij.

Periudha e pushimit mund të caktohet me marrëveshje të kompanisë, ose në mos, në marrëveshjen tuaj kolektive.

Oui, është e mundur të negociohet periudha e përcaktimit