Kohëzgjatja ligjore e pushimit të lehonisë

Gratë shtatzëna të punësuara përfitojnë pushimi i lehonisë të paktën 16 javë.

Kohëzgjatja e lejes së lindjes është të paktën:

6 javë për pushim para lindjes (para lindjes); 10 javë për pushim pas lindjes (pas lindjes).

Sidoqoftë, kjo kohëzgjatje ndryshon në varësi të numrit të fëmijëve të varur dhe numrit të fëmijëve të palindur.

Materniteti: ndalimi i punësimit

Oui, në kushte të caktuara, ju mund të pranoni ...