Print Friendly, PDF & Email

Punëdhënësve u kërkohet të mbulojnë një pjesë të shpenzimeve të udhëtimit të punonjësve që përdorin transportin publik.

Këto udhëtime duhet të bëhen nga transporti publik ose shërbimet me qira të biçikletave publike.

Mbulimi është të paktën 50% e kostos së biletave të sezonit për udhëtime të bëra midis vendbanimit të zakonshëm dhe vendit të punës (Kodi i Punës, art. R. 3261-1).

Rimbursimi bëhet në bazë të tarifave të klasit të dytë dhe duhet të korrespondojë me udhëtimin më të shkurtër midis shtëpisë dhe vendit të punës. Ajo duhet të bëhet jo më vonë se muaji pas atij për të cilin është përdorur pajtimi.

Passat për të cilat periudha e vlefshmërisë është vjetore janë subjekt i rimbursimit të shpërndarë çdo muaj gjatë periudhës së përdorimit (Kodi i Punës, art. R. 3261-4).

Mbulimi i kostove të transportit nga punëdhënësi i nënshtrohet dorëzimit ose, në të kundërtën, paraqitjes së kuponëve nga punëmarrësi (Kodi i Punës, neni R. 3261-5).

Oui, pa prova, nuk keni asnjë detyrim për të mbuluar një pjesë të kostos së pajtimit.

Dije që edhe ti ke ...

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale

LEXO  Ekosistemi i përsosur që shitet lehtësisht në Facebook