Leja e sëmundjes: pezullimi i kontratës së punës

Pushimi mjekësor pezullon kontratën e punës. Punonjësi nuk siguron më punën e tij. Nëse ai i plotëson kushtet për të drejtën, fondi primar i sigurimeve shëndetësore paguan përfitime ditore të sigurimeve shoqërore (IJSS). Ju gjithashtu mund të kërkohet t'i paguani atij pagë shtesë:

ose në zbatim të Kodit të Punës (neni L. 1226-1); qoftë në zbatim të marrëveshjes tuaj kolektive.

Mungesa për shkak të sëmundjes ka pasoja në krijimin e fletëpagesës, veçanërisht nëse praktikoni ose jo mirëmbajtjen e pagave.

Edhe nëse pezullohet kontrata e punës e një punonjësi në pushim mjekësor, ky i fundit duhet të respektojë detyrimet që lidhen me kontratën e tij të punës. Për të, kjo përfshin respektimin e një detyrimi besnikërie.

Leja e sëmundjes dhe respektimi i detyrës së besnikërisë

Punonjësi në pushim nuk duhet të dëmtojë punëdhënësin e tij. Kështu, nëse punonjësi nuk arrin të përmbushë detyrimet që rrjedhin nga performanca me mirëbesim e kontratës së tij të punës, ka të ngjarë të

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale

LEXO  Përcaktoni politikën e sigurisë së kompanisë suaj