Mbrojtja e nënës së re

Ne e dimë që gruaja shtatzënë gëzon një mbrojtje të veçantë. Punonjësi është i mbrojtur për:

shtatzënia e saj; të gjitha periudhat e pezullimit të kontratës së saj të punës për të cilat ajo ka të drejtë nën pushimin e saj të lehonisë (Kodi i Punës, neni L. 1225-4).

Kjo mbrojtje specifike kundër largimit nga puna gjithashtu vazhdon për 10 javë pas skadimit të lejes së lindjes.

Mbrojtja është absolute gjatë periudhave të pezullimit të kontratës së punës (leja e lindjes dhe pushimi me pagesë pas lejes së lindjes). Kjo është, një shkarkim nuk mund të hyjë në fuqi ose të njoftohet gjatë këtyre periudhave.

Megjithatë ka raste kur shkarkimi i tij është i mundur, por arsyet janë të kufizuara:

sjellje serioze nga ana e punonjëses e cila nuk duhet të ketë lidhje me gjendjen e saj të shtatzënisë; e pamundur të mbahet kontrata e punës për një arsye që nuk lidhet me shtatzëninë ose lindjen e fëmijës.

Mbrojtja e babait të ri

Mbrojtja kundër pushimit nga puna nuk është e kufizuar në nënën e ...

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale

LEXO  Bazat e ekipeve (2019)