Teori Zakonisht, analiza e madhësisë së grimcave siguron përmasat e kokrrizave me diametra të ndryshëm; kjo analizë mund të bëhet ose me sitë ose me sedimentim në ujë në zbatim të ligjit të Stokes.

Në varësi të madhësisë dhe numrit të kokrrave që përbëjnë një agregat, agregatet quhen gjobë, rërë, zhavorr ose guralecë. Megjithatë, për një agregat të caktuar, të gjitha kokrrat që e përbëjnë atë nuk kanë të gjitha të njëjtin dimension.

Për ta bërë këtë, kokrrat klasifikohen në një seri sitash të folezuara.

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale →