Nëpërmjet përvojave të tij të shumta, njeriu ka zbuluar se cilat janë llojet më të mira të drurit për të plotësuar secilën nga nevojat e tij në materiale apo burime energjie.

Objektivi i parë i këtij MOOC është të lidhë drurin si pëlhurë në pemë dhe drurin si material në jetën e njeriut. Në udhëkryqin e këtyre dy botëve, qëndron anatomia, domethënë struktura qelizore, e cila bën të mundur të kuptohen pothuajse të gjitha vetitë e drurit.

Anatomia gjithashtu bën të mundur identifikimin e llojeve të ndryshme të drurit dhe ky është objektivi i dytë i MOOC: të mësojmë të njohim drurin në dy shkallë të ndryshme, atë të mikroskopit dhe atë të syrit tonë.
Këtu nuk bëhet fjalë për të ecur në pyll, por në DRU.

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale

LEXO  ANSSI paralajmëron për shkeljen e sigurisë Log4Shell