Fenomeni i "uberizimit" prek shumë sektorë ekonomikë. Ai i edukimit për shofer nuk është përjashtim. Duhet thënë që ligjvënësi e inkurajoi atë, në emër të objektivit të demokratizimit të lejes së drejtimit. Për ligjin nr. 2015-990 të 6 gushtit 2015 për rritjen, aktivitetin dhe barazinë e mundësive ekonomike (art. 28 deri 30), i njohur si "ligji Macron", ky demokratizim duhej të kalonte përmes një liberalizimi të udhëzime për ngasje. Për këtë qëllim, disa masa të përfshira në këtë ligj kanë kërkuar të modernizojnë marrëdhëniet midis studentëve dhe autoshkollave, veçanërisht duke i ofruar kësaj të fundit mundësinë e lidhjes së kontratave në një formë të dematerializuar, në varësi të përfundimit paraprak të një vlerësim të nxënësit nga një mësues në mjediset ose në një automjet të institucionit. Mbi bazën e këtij legjislacioni, platformat e dematerializuara janë shfaqur duke u ofruar kandidatëve falas për patentë shoferi një lidhje me mësues të pavarur (që zakonisht kryejnë veprimtarinë e tyre nën regjimin e mikro-sipërmarrësve) të sjelljes që supozohet të jetë vullnetare, por në të vërtetë studentit me qira një automjet mësimor, platforma paguhet nga një komision i mbledhur në