Print Friendly, PDF & Email

Deri në fund të këtij kursi, ju do të jeni në gjendje të:

  • Identifikoni aspekte të ndryshme të nocionit të tërheqjes territoriale,
  • Identifikoni sfidat e tij,
  • Njihni mjetet dhe levat e veprimit.

Ky kurs synon të paraqesë aspektet e ndryshme të nocionit të tërheqjes territoriale, çështjet që ai ngre si dhe mjetet dhe levat për veprime konkrete që mund t'u përgjigjen atyre. Atraktiviteti dhe marketingu territorial janë tema strategjike për aktorët territorialë, profesionalizimin e të cilëve ne dëshirojmë ta mbështesim.

Ky MOOC synon profesionistët e zhvillimit ekonomik brenda strukturave të ndryshme: zhvillimi ekonomik, turizmi, agjencitë e inovacionit, agjencitë e planifikimit urban, grupet e konkurrencës dhe parqet teknologjike, CCI, shërbimet ekonomike, atraktiviteti dhe komunitetet ndërkombëtare, konsulentët dhe agjencitë e komunikimit të specializuara në marketingun territorial/atraktivitetin, të ardhmen profesionistë në zhvillimin ekonomik: EM Normandie, Grenoble Alpes University, IAE de Pau, IAE de Poitiers, Sciences-Po, shkollat ​​dhe institutet e planifikimit urban, etj.

Vazhdoni të lexoni artikullin në faqen origjinale

LEXO  Trajnimi për Word 2019: bazat