Me këtë certifikatë, aftësitë tuaja më në fund do të njihen.

Një certifikatë IT është një mjet i fuqishëm biznesi për t'ju ndihmuar:

– Përmirësoni CV-në tuaj.

- Gjej një punë.

– Përcaktoni se cilat janë aftësitë tuaja.

A e dini se mbi 90% e kompanive pranojnë certifikata IT si dëshmi të përvojës së punës?

Në shumë kompani që operojnë në fushën kompjuterike, posedimi i disa certifikatave është kusht i punësimit.

Një fillim i mbarë për ata që duan të ndjekin një karrierë në këtë degë.

Vazhdoni Edukimin Falas në Udemy→

LEXO  Zbuloni teknika inovative të shërbimit ndaj klientit