Me rastin e Forumit Ndërkombëtar të Sigurisë Kibernetike 2021, Agjencia Kombëtare e Sigurisë së Sistemeve të Informacionit (ANSSI) mbron të ardhmen e sigurisë kibernetike evropiane, bazuar në bashkëpunim dhe solidaritet. Pas punës afatgjatë për të ndërtuar një kornizë të përbashkët dhe të përbashkët në Evropë, Presidenca Franceze e Këshillit të Bashkimit Evropian (BE) në vitin 2022 do të jetë një mundësi për të forcuar sovranitetin evropian në drejtim të sigurisë kibernetike. Rishikimi i direktivës NIS, siguria kibernetike e institucioneve evropiane, zhvillimi i një strukturë industriale besimi dhe solidariteti evropian në rast të një krize të madhe do të jenë prioritetet franceze për gjysmën e parë të 2022.